وصول مطالبات:

مطالبه طلب

 چنانچه فردی وجهی را به دیگری قرض دهد. و توافق‌شان بر این باشد که قرض گیرنده پس‌از مدتی یا در تاریخ معین آن را مسترد نماید. لیکن به تعهد خویش عمل نمی ‌کند قرض دهنده که مدیون می ‌باشد. می‌تواند با طرح دعوای مطالبه وجه در مراجع قضایی علیه قرض‌گیرنده طلب خویش را به همراه خسارات ناشی از آن مطالبه نماید. در ادامه با قوانین و مقررات وصول مطالبات بیشترآشنا خواهیم شد.

وصول مطالبات

 توصیه می ‌شود چنانچه به‌عنوان قرض دهنده پولی رابه دیگری حتی از آشنایان بسیار نزدیک قرض می دهید حتما قرارداد کتبی  تنظیم نمایید یا حداقل رسیدی با خط ایشان مشتمل بر میزان وجه و تاریخ استرداد از قرض‌گیرنده دریافت کنید که زمان طرح دعوا مستندی برای اثبات ادعای خویش داشته باشید.

بیشتر بخوانید: سوالات متداول قانونی + توضیحات کامل

دادگاه صالح در دعوی مطالبه وجه از مباحث وصول مطالبات

 با توجه به میزان طلب دادخواست خود را باید به شورای حل اختلاف یا دادگاه محل اقامت خوانده (بدهکار) ارائه نمایید. چنانچه طلب زیر بیست میلیون تومان باشد. در صلاحیت شورای حل اختلاف و بیشتر از این مبلغ در صلاحیت دادگاه می ‌باشد. که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه خواهان (طلبکار) می ‌باشد. البته خواهان می ‌تواند تمامی این هزینه‌ها ازجمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل را در صورت محکومیت بدهکار( خوانده ) از ایشان دریافت نماید. بنابراین برای اینکه در چنین دعاوی موفق شوید برای مشاوره و دادن وکالت می‌ توانید با وکلای دفتر حقوقی امانت تماس حاصل فرمایید.

دادگاه صالح در دعوی وصول مطالبات

بیشتر بخوانید: سوالات متداول قوانین مهریه + پاسخ کامل

تامین خواسته در وصول مطالبات

 همچنین شما می‌ توانید قبل ‌از تقدیم دادخواست یا زمان ارائه دادخواست تقاضای تامین خواسته از دادگاه صالح نمایید.

 تامین خواسته به این معناست که هر گاه فردی که مدعی حقی می‌ باشد. برای این‌که در طول روند رسیدگی پرونده حقشان تضییع نگردد. می ‌تواند به میزان خواسته خود اموال خوانده را توقیف نماید. تا چنانچه در دعوی خود پیروز گردید مالی برای احقاق حق ایشان موجود باشد. که دادگاه پس‌از بررسی و با توجه به دلایل قرار تأمین خواسته صادر می‌نماید. که ماهیت فوری دارد ، البته قابل ‌ذکر است چنانچه سند عادی باشد. در تامین خواسته خواهان مبلغی را به‌عنوان خسارت احتمالی در صندوق دادگستری تودیع می‌نماید. که اگر در دعوی محق نبود و خوانده بابت توقیف اموالش ضرر و زیان متحمل شد. با آن مبلغ تودیع ‌شده جبران خسارت ایشان میسر باشد.

بیشتر بخوانید : تعیین تکلیف نقل و انتقال خودرو با رأی دیوان عدالت اداری

خسارت تاخیر تادیه طلب از مباحث وصول مطالبات

 اگر استرداد طلب دارای زمان معینی باشد پس‌از گذشت زمان و مطالبه‌ی طلبکار مدیون از ایفای تعهد خودداری نماید باید خسارت تأخیر تأدیه نیز پرداخت نماید اما در صورتی که پرداخت دین دارای زمان معین نباشد از تاریخی که طلبکار اظهارنامه یا دادخواست تقدیم نماید تا زمان اجرای حکم بدهکار محکوم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه علاوه ‌بر خسارات ناشی از دادرسی می‌ شود.

خسارت تاخیر تادیه

ضمنا می ‌توانید قبل ‌از اقامه دعوا اظهارنامه ‌ای مبنی‌بر استرداد وجوه قرض داده‌ شده برای بدهکار ارسال نمایید و پس‌از گذشت مهلت به بدهکار به تعهد خویش عمل ننمود در دادگاه اقامه دعوا نمایید.

بیشتر بخوانید : توضیحات دقیق قوانین چِک و پرسش و پاسخ های آن

انتقال وجه کارت به کارت

امروزه یکی از موارد شایع در قرض دادن انتقال وجه کارت به کارت می‌باشد در این خصوص به چند نکته توجه فرمایید:

  • اول از همه این‌که چنانچه قراردادی فی‌مابین شما منعقد نگردیده. تصاویر پیامک‌های ارسالی فی‌مابین را حفظ نمایید.
  • رسیدهای بانکی را نیز از آن کپی تهیه کنید. و تا زمانی‌که آن مبلغ را از قرض‌گیرنده مسترد ننموده اید به‌عنوان مستند قرض نگهداری نمایید .
  • همچنین چنانچه با اپلیکیشن انتقال وجه را انجام می‌دهید. در قسمت توضیحات به‌عنوان قرض را قید نمایید.

انتقال وجه به صورت کارت به کارت

بیشتر بخوانید : توضیحات قوانین صدور چِک مصوب سال 1397

واریز وجه به حساب دیگری به اشتباه

شایان ذکر است که چنانچه به هنگام انتقال وجه مبلغی را اشتباها به حساب یا کارت شخص دیگر واریز نمودید. ابتدائا می توانید از بانک مقصد تقاضا نمایید که با صاحب حساب تماس گرفته و از ایشان بخواهد که مبلغ را مسترد نمایند. لیکن چنانچه ایشان امتناع نمایند می توانید با همان رسید واریزی دادخواست استرداد وجه ارائه نمایید. چرا که با توجه به ماده (265) قانون مدنی : ((هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.)) و ماده 301 قانون مدنی : چنانچه فردی چیزی را  که استحاق دریافت آن را نداشته، عمدا یا به اشتباه دریافت نماید؛ بایستی طبق قانون آن چیز را به مالکش تسلیم نماید.

واریز وجه به حساب شخصی اشتباه

در آخر باید بیان شود که طلب افراد همیشه به صورت سند عادی نمی باشد. بلکه می تواند ناشی از چک یا سفته ای باشد. که در سر رسید تادیه نشده است که در مباحث بعدب به آن پرداخته می شود.