نکات مهم درخصوص خسارت تاخیر تادیه

  •  الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه شامل مواردی که میزان دین از قبل مشخص نیست و با ارجاع به کارشناس مشخص می‌گردد، نمی‌شود.
  • باتوجه به این‌که التزام به شی‌ء التزام به لوازم آن نیز هست بنابراین با ضمانت اصل دین تبعات آن (خسارت تاخیر تادیه) نیز مشمول ضمانت خواهد شد.
  • مطالبه داین و امتناع مدیون از موجبات و شرایط استحقاق خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد است لذا مادام که این دو شرط به اثبات نرسیده تقاضای خسارت تأخیر تأدیه منتفی است.
  • خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد مختص وجه رایج داخلی و به ارز خارجی تعلق نمی‌گیرد.

خسارتخسارت تاخیر تادیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.