نکاتی در خصوص  اراضی ملی و تشخیص مستثنیات

1- اراضی که تا کنون انسان ها در آن دخل و تصرفی نداشته در شمار اراضی ملی می باشند و با دخالت و فعالیت انسان ها بر این نوع اراضی به آن ها زمین احیا شده گفته می شود.

2- اراضی ملی خارج از محدوده ی شهری متعلق به اداره منابع طبیعی و اراضی داخل درمحدوده ی شهری به سازمان مسکن و شهرسازی وابسته می باشد.

3- تشخیص ملی بودن اراضی با کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی می باشد.

4- طریقه تشخیص اراضی ملی احیا شده:
●در محدوده یک روستا یا بخشی از مزارع واقع شده باشد.
● در محدوده منابع آبی باشد
●در آن فعالیت کشاورزی یا باغبانی انجام شده باشد.
●آن اراضی فاقد شیب خارج از حد معقول و قابل کشت باشد.
●جوی های قدیمی در مسیر آن باشد یا قبلا جاری بوده و اثراتش باقی مانده باشد.
● دارای درختان یا خرمنگاه های سن بالا باشد.
●در آن بنای مرتبط با زراعت و کشاورزی یا ساختمان قدیمی باشد.
● فاقد پوشش های گیاهی مرتعی با قدمت چند ساله باشد.
● قطعه بندی  شده باشد.
●در نقشه های هوایی در قسمت زرد رنگ (زراعی) قرار گرفته باشد.
●…

5- تعیین مستثنیات با کارشناس متخصص و با استفاده از تصاویر و نقشه های هوایی از مرز اراضی ، مراتع و جنگل می باشد.

6- مرجع تشخیص اراضی ملی از مستثنیات سازمان جنگل ها و مراتع کشور می باشد.

7-شناسایی مقدماتی تشخیص اراضی ملی و مستثنیات به اختصار:
●تشکیل پرونده و بایگانی کلیه مکاتبات و نقشه ها و کروکی ها و برگه تشخیص توسط مامور مجری تشخیص
●تکلیف اداره ثبت اسناد و املاک به در اختیار قرار دادن کلیه رونوشت اسناد مالکیت و حدود اراضی به مامورین سازمان جنگل ها و منابع طبیعی
●مدیریت امور اراضی استان اگر ملکی در اجرای قانون اصلاحات اراضی قرار داشته باشد نام زارعین و میزان نسق زراعی به صورت جزیی یا کلی به اداره منابع طبیعی اعلام کند.
●تحقیق از مطلعین محلی، گزارشی از سابقه ایجاد اعیانی در اراضی یا اشجار و قیمت آن و آثار زراعی ، تهیه نقشه ملک و درصورت عدم تهیه نقشه ، ترسیم کروکی.
●در نهایت مامور تشخیص در فرم تشخیص که در 5 نسخه تهیه می شود نظر خود را مبنی بر ملی یا مستثنی بودن کل یا قسمتی از ملک با ذکر مساحت اعلام می کند.

8- برگه تشخیص یک سند رسمی است و ابلاغ آن به اشخاص ذی نفع از طریق نشر آگهی می باشد.

9- معترضین به این برگه تشخیص می توانند اعتراض خود را به کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی ارائه دهند و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجع دادگستری اعتراض خود را پیگیری نمایند.

اراضیاراضی ملیبرگه تشخیصدعاوی ملکیکمیسیون ماده 56مستثنیاتملکملکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *