نکاتی در خصوص  اراضی ملی و تشخیص مستثنیات

1- اراضی که تا کنون انسان ها در آن دخل و تصرفی نداشته در شمار اراضی ملی می باشند و با دخالت و فعالیت انسان ها بر این نوع اراضی به آن ها زمین احیا شده گفته می شود.

2- اراضی ملی خارج از محدوده ی شهری متعلق به اداره منابع طبیعی و اراضی داخل درمحدوده ی شهری به سازمان مسکن و شهرسازی وابسته می باشد.

3- تشخیص ملی بودن اراضی با کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی می باشد.

4- طریقه تشخیص اراضی ملی احیا شده:
●در محدوده یک روستا یا بخشی از مزارع واقع شده باشد.
● در محدوده منابع آبی باشد
●در آن فعالیت کشاورزی یا باغبانی انجام شده باشد.
●آن اراضی فاقد شیب خارج از حد معقول و قابل کشت باشد.
●جوی های قدیمی در مسیر آن باشد یا قبلا جاری بوده و اثراتش باقی مانده باشد.
● دارای درختان یا خرمنگاه های سن بالا باشد.
●در آن بنای مرتبط با زراعت و کشاورزی یا ساختمان قدیمی باشد.
● فاقد پوشش های گیاهی مرتعی با قدمت چند ساله باشد.
● قطعه بندی  شده باشد.
●در نقشه های هوایی در قسمت زرد رنگ (زراعی) قرار گرفته باشد.
●…

5- تعیین مستثنیات با کارشناس متخصص و با استفاده از تصاویر و نقشه های هوایی از مرز اراضی ، مراتع و جنگل می باشد.

6- مرجع تشخیص اراضی ملی از مستثنیات سازمان جنگل ها و مراتع کشور می باشد.

7-شناسایی مقدماتی تشخیص اراضی ملی و مستثنیات به اختصار:
●تشکیل پرونده و بایگانی کلیه مکاتبات و نقشه ها و کروکی ها و برگه تشخیص توسط مامور مجری تشخیص
●تکلیف اداره ثبت اسناد و املاک به در اختیار قرار دادن کلیه رونوشت اسناد مالکیت و حدود اراضی به مامورین سازمان جنگل ها و منابع طبیعی
●مدیریت امور اراضی استان اگر ملکی در اجرای قانون اصلاحات اراضی قرار داشته باشد نام زارعین و میزان نسق زراعی به صورت جزیی یا کلی به اداره منابع طبیعی اعلام کند.
●تحقیق از مطلعین محلی، گزارشی از سابقه ایجاد اعیانی در اراضی یا اشجار و قیمت آن و آثار زراعی ، تهیه نقشه ملک و درصورت عدم تهیه نقشه ، ترسیم کروکی.
●در نهایت مامور تشخیص در فرم تشخیص که در 5 نسخه تهیه می شود نظر خود را مبنی بر ملی یا مستثنی بودن کل یا قسمتی از ملک با ذکر مساحت اعلام می کند.

8- برگه تشخیص یک سند رسمی است و ابلاغ آن به اشخاص ذی نفع از طریق نشر آگهی می باشد.

9- معترضین به این برگه تشخیص می توانند اعتراض خود را به کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی ارائه دهند و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجع دادگستری اعتراض خود را پیگیری نمایند.

اراضیاراضی ملیبرگه تشخیصدعاوی ملکیکمیسیون ماده 56مستثنیاتملکملکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.