نرخ دیه سال 1400

  • در ماه های عادی 480 میلیون تومان
  • در ماه های حرام ( رجب، محرم ، ذی القعده، ذی الحجه) 640 میلیون تومان

نکات:

  • برخلاف تصور عده ای، ماه های رمضان، صفر جزء ماه های حرام نیستند.
  • فقط دیه فوت (و نه مادون نفس) یک سوم افزایش می یابد و دو برابر نمی شود.
  • اگر کسی در ماه حرام آسیب ببیند ولی در ماه غیر حرام فوت کند، شامل افزایش دیه نمی شود.

دیهدیه سال 1400دیه1400نرخ دیهنرخ دیه سال جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.