موارد مستثنی از مصوبه جلسه 26 ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد قراردادهای اجاره اماکن مسکونی

1- چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ی ساختمانی اخذ کرده باشد.

2- چنانچه  مستاجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه التفاوت مال الاجاره را به موجر پرداخت نکرده باشد.

3- چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود.

تمدید اجارهقرارداد اجاره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.