از ما بپرسید

  Q

  سوالاتی که تکرار شده است

  آیا شما هم  سوالی دارید؟

  سوالات متداول

  آیا دیه عابر پیاده ی مقصر قابل وصول می باشد؟

  قانونگذار برای حمایت از زیان دیدگان سوانح رانندگی قوانین خاصی وضع نموده که به موجب آن دیه عابر پیاده حتی در صورت داشتن تقصیر و مقصر نبودن راننده قابل وصول از محل بیمه نامه خودرو یا صندوق می باشد.

   

  در وقوع تصادفی عابر پیاده 50درصد مقصر و راننده نیز 50 درصد مقصر شناخته می شود آیا دیه به طور کامل قابل وصول است؟

  میزان تقصیر عابر پیاده در وقوع تصادف اهمیتی ندارد و بیمه گر و یا در فرض عدم وجود بیمه گر صندوق تامین خسارت های بدنی تکلیف دارد که دیه عابر پیاده را صد درصد و به طور کامل پرداخت کند.

  عابر پیاده مقصر

  در صورتی که وسیله نقلیه دارای بیمه شخص ثالث و حوادث راننده مسبب حادثه نزد شرکت بیمه توسعه، بیمه باشد آیا خسارت های وارده قابل جبران می باشد؟ و از چه محلی امکان پذیر است؟

  بله، خسارت های وارده به طور کامل  قابل جبران می باشد.

  در سانحه ای راننده مسبب حادثه متواری و شناسای وی امکان پذیر نمی باشد و پرونده کیفری مختومه می گردد آیا در این فرض دیه زیان دیده قابل وصول است؟

  صرف نظر از این امر که متواری شدن از صحنه تصادف فعلی مذموم و غیر اخلاقی است به موجب قوانین برای آن جرم انگاری شده است لیکن در هر حال دیه زیان دیده می بایست به طور کامل پرداخت گردد بنابراین اگر تحقیقات برای شناسایی متهم متواری بی نتیجه بماند علی رغم مختومه شدن پرونده در دادسرا نسبت به بی احتیاطی در رانندگی پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص دیه بایستی به دادگاه کیفری ارسال و دادگاه حکم صادر نماید. بنابراین دیه قابل دریافت می باشد.

  در صورتی که راننده وسیله نقلیه مصدوم گردد تکلیف شرکت بیمه پرداخت غرامت است یا می بایست کلیه خسارت های بدنی وارده را جبران نماید؟

  به موجب قوانین کلیه خسارت های وارده به راننده مسبب حادثه قابل جبران است و بیمه گر تکلیف دارد طبق نظریه پزشکی قانونی کلیه خسارات را پرداخت نماید.

  آیا دیه رانندگانی که با دادن رضایت محضری صرفا مبلغ مختصری با عنوان غرامت دریافت نموده اند درحال حاضر قابل جبران است؟

  به موجب قوانین و مقررات دادن رضایت برای دریافت خسارت به کمتر از مزایای مقرر در قانون بلا اثر می باشد و می توان برای دریافت دیه راننده مسبب اقدام نمود.

  خسارت راننده مسبب حادثه که دیه دریافت نکرده است یا مبلغ مختصری را دریافت نموده چه حکمی دارد؟

  دیه چنین شخصی علی رغم گذشت مدت زمان طولانی و یا دادن رضایت به بیمه گر قابل وصول است.

  آیا مجازات راننده مقصر بدون گواهینامه محرومیت از دیه است؟

  در قانون مجازات اسلامی، مجازات رانندگی بدون گواهینامه تصریح شده است بنابراین از آنجایی که اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات می باشد علی رغم اینکه در هیچ یک از قوانین مجازات رانندگی بدون گواهینامه را محرومیت راننده از دریافت دیه ندانسته اند برخی از محاکم نظر به عدم تعلق دیه به چنین راننده ای داشته و برخی دیگر بیمه گر مسئول پرداخت دیه می دانند.

  آیا در یافت دیه به نرخ روز می باشد یا به نرخ سال وقوع تصادف؟

  شرکت های بیمه در صورت تاخیر در پرداخت دیه، مسئول مابه التنفاوت آن به نرخ روز می باشند و اگر این تاخیر از سوی بیمه گر نباشد خسارت می بایست از محل صندوق تامین به نرخ روز جبران گردد.

  آیا رانندگانی که دچار ضایعه نخاعی شده اند می بایست بیش از یک دیه دریافت نمایند؟( آیا تعدد دیات شامل آنان می شود یا خیر؟)

  بیمه گر موظف است که دیه ی کلیه ی صدمات وارده به راننده مسبب حادثه را جبران نماید بنابراین درصورتی که در سانحه رانندگی راننده مصدوم و بیش از یک دیه به وی تعلق گیرد کلیه خسارات ها قابل وصول از شرکت بیمه می باشد.

  آیا سرنشینان داخل خودرو یا اشخاص ثالث خارج از خودرو که بیش از یک دیه -تعدد دیات - صدمه دیده اند می توانند دیه خود را به طور کامل دریافت نمایند؟

  طبق مقررات قانونی کلیه خسارت های بدنی وارده به اشخاص در اثر حوادث رانندگی حتی در صورتی که بیش از یک دیه کامل باشد قابل جبران توسط بیمه گر است.

  دیه از بین رفتن طحال چه میزان است؟

  طبق قانون مجازات اسلامی هر عضوی از اعضا بدن که واحد باشد دیه کامل دارد بنابراین دیه طحال یک فقره دیه کامل باشد لیکن به موجب رای وحدت رویه دیه طحال 10 درصد تعیین گردیده است.

  دیه شکستگی استخوان بینی چند درصد است؟

  طبق قانون دیه شکستگی استخوان بینی 4 درصد ولی به موجب رای وحدت رویه دیه شکستگی استخوان بینی 10 درصد است.

  دیه صدمات غیر مسری چیست و در چه صورتی تعلق می گیرد؟

  هرگاه شخصی که صدمات متعددی به او وارد شده است فوت نماید در صورتی که علت فوت تمام آن صدمات نباشد به صدمه ای که منجر به فوت شده دیه فوت و به سایر صدمات که غیر مسری نامیده می شود دیه صدمات غیر مسری تعلق می گیرد که قابل وصول می باشد.

  نداشتن گواهینامه چه تاثیری در مسئولیت شرکت بیمه در پرداخت دیه شخص ثالث دارد؟

  نداشتن گواهینامه هیچ گونه تاثیری در مسئولیت بیمه گر نداشته و بیمه گر موظف است دیه را به طور کامل پرداخت نماید و نمی تواند به دلیل نداشتن گواهینامه از پرداخت استنکاف نماید.

  در سوانح ریلی دیه مصدوم مقصر حادثه را می توان دریافت نمود؟

  در صورت برخورد شخص با قطار یا هر گونه وسایل نقلیه ریلی دیه شخص مصدوم علی رغم اینکه خودش مقصر می باشد باز هم قابل وصول است.

  در سوانح رانندگی و مصدومیت پیروان سایر ادیان تاثیری در تکلیف بیمه گر به پرداخت دیه وجود دارد یا خیر؟

  بیمه گر و صندوق مکلف می باشند بدون لحاظ دین و مذهب دیه پرداخت نمایند.

  چنانچه خانمی در سانحه رانندگی مصدوم گردد پرداخت دیه ایشان به چه نحوی می باشد؟

  طبق قانون مجازات دیه زن و مرد تا ثلث دیه برابر و بیشتر از آن دیه آن نصف می گردد لیکن به موجب قوانین و مقررات دیه زن و مرد در تصادفات برابر است بنابراین بیمه گر و صندوق بدون لحاظ جنسیت تکلیف به چرداخت خسارت به طور کامل را دارد.

  در صورت تصادف در سال های گذشته امکان وصول دیه در حال حاضر وجود دارد یا خیر؟

  با توجه به اینکه دیه حق اشخاص می باشد و این حق با گذشت زمان از بین نمی رود و طبق نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مرور زمان خلاف شرع است دیه حتی اگر مربوط به سال ها و دهه های گذشته می باشد قابل وصول است.

  برابری دیه زن و مرد در چه صورتی است؟

  به موجب قانون مجازات اسلامی مابه التفاوت دیه ی زن و مرد بر عهده ی صندوق تامین خسارت های بدنی می باشد.

  در چه صورتی بیمه گر و یا صندوق در صورت تاخیر مشمول جریمه می شوند؟

  در صورت تکمیل بودن مدارک و تاخیر در پرداخت بیمه گر و صندوق می بایست روزانه نیم در هزار به عنوان خسارت به زیان دیده پرداخت نماید.

  در تصادفات رانندگی امکان دریافت علی الحساب وجود دارد یا خیر؟ و به چه نحوی می باشد؟

  امکان دریافت علی الحساب وجود دارد و بیمه گر ویا صندوق حسب مورد مکلفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نمایند.

  استفاده از مشروبات الکلی و مست بودن راننده مسبب یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه چه تاثیری در پرداخت دیه اشخاص ثالث در سوانح رانندگی دارد؟

  مست بودن یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه تاثیری در تکلیف شرکت بیمه به پرداخت خسارت ندارد و بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تامین خسارت زیان دیده را پرداخت نماید.

  اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی چه تاثیری در مسئولیت شرکت بیمه دارد؟

  درصورتی که در مراجع قضایی عمدی بودن حادثه اثبات گردد تاثیری در مسئولیت شرکت بیمه ندارد و بیمه گر باید به تعهدات خود عمل نماید.

  آیا امکان وصول مهریه از دیه می باشد؟

  بله امکان وصول مهریه از دیه شخص مصدوم و در صورت فوت ایشان از آنجا که دیه جزو ماترک متوفی محسوب می گردد امکان وصول از ترکه می باشد.

  آیا دیه ی شخص جزو دارایی وی محسوب و قابل توقیف توسط طلبکاران می باشد؟

  در صورتی که به شخص دیه تعلق بگیرد دیه قابل توقیف توسط طلبکاران می باشد.

   

   

  سایر سوالات