رانندگی بدون گواهینامه

نداشتن گواهینامه باعث مقصر شناخته شدن، در حین رانندگی نمی شود و مرتکبی که تقصیر ندارد فقط به مجازات قانونی رانندگی بدون پروانه رسمی محکوم می شود.

تصادف رانندگیرانندگی بدون گواهینامهگواهینامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.