راننده مسبب حادثه

قانونگذار در دوره های مختلف قانونگذاری بیمه وسایل نقلیه موتوری بر آن بوده که حوادث مربوط به راننده مسبب حادثه را تحت پوشش شرکت بیمه قرار دهد از این روی در قانون سال 1347 حوادث راننده مسبب حادثه اختیاری بود و چنانچه در قرارداد بیمه شزط می گردید می بایست خسارات وارده جبران می گردید در قانون سال 1387 نیز چنین بود .

قانونگذار در قانون پنجم توسعه حوادث مربوط به راننده مسبب را به طور مستقل پیش بینی نمود و بیمه گر و بیمه گذار را ملزم به صدور و دریافت بیمه حوادث راننده مسبب حادثه می نماید که با تصویب آیین نامه 67 و 67/1 و 67/2 اختلافات زیادی بر سر پرداخت بخشی از خسارت به عنوان غرامت یا پرداخت کامل خسارت بوجود آمده که نهایتا به موجب ماده 3 قانون بیمه اجباری 1395 کلیه خسارت های بدنی وارده به راننده مسبب حادثه قابل جبران گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.