الزام به تمکین :

همانطور که در مبحث نفقه بیان گردید پس‌از وقوع عقد نکاح زن و شوهر دارای حقوق و تکالیف می‌گردند یکی دیگر از این تکالیف الزام تمکین زن در برابر مرد می‌باشد .

الزام به تمکین دارای دو معنا می باشد :

  • تمکین خاص: یعنی زن مکلف است جز در مواردی که مانع موجهی دارد. با همسر خود نزدیکی جنسی داشته باشد. البته باید بیان داشت شوهر نیز مکلف به داشتن رابطه جنسی با زن خود می‌باشد .
  • تمکین عام: یعنی زن وظیفه دارد در حدود قانون، عرف از همسر خود اطاعت نماید. و همچنین در مسکنی که همسرش اختیار می‌کند سکونت نماید. البته مسکن انتخابی باید متناسب با شأن زوجه باشد. لیکن چنانچه انتخاب مسکن با زوجه باشد و در عقد نکاح نیز شرط شده باشد. دیگر الزامی به سکونت در منزل انتخابی شوهر ندارد. اما همچنان باید در موارد دیگر از شوهر خویش اطاعت نماید.
 در ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را از خصوصیات شوهر دانسته‌است.
بیشتر بخوانید : سوال و جواب های مرسوم در باب قوانین نفقه

دعوای الزام به تمکین

بیشتر بخوانید : سوال و جواب موضوع الزام به تمکین

ضمانت اجرای عدم تمکین:

 در اصطلاح حقوقی زمانی‌که زن تمکین نکند، ناشزه محسوب می‌گردد. که دراین‌صورت چنانچه شوهر به دادگاه مراجعه نماید. و الزام ایشان به تمکین را بخواهد. و زن همچنان تمکین نکند نفقه ایشان ساقط می‌گردد.

 یکی دیگر از ضمانت اجراهای عدم تمکین زن این می‌باشد. که مرد می‌تواند از دادگاه درخواست ازدواج مجدد نماید .

باید بیان داشت اگر شوهر نیز از ایفاء وظایف زناشویی استنکاف ورزد. زن می‌تواند از دادگاه الزام ایشان به انجام این وظایف را تقاضا نماید. و چنانچه از مصادیق عسروحرج باشد زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

 دادگاه صالح در دعوای الزام به تمکین دادگاه خانواده محل اقامت زوجه می‌باشد.

 شایان‌ذکر است زوج وقتی دادخواست الزام به تمکین می‌دهد. باید از قبل مقدمات تمکین مانند تهیه مسکن متناسب و اثاث البیت را فراهم نموده باشد.

تهیه مسکن متناسب با زوجه ( الزام به تمکین )

ب

بیشتر بخوانید : توضیحات کامل قوانین و مقررات نفقه 

 آیا در دوران عقد می‌توان دادخواست الزام به تمکین داد ؟

بله، شوهر می‌تواند دادخواست الزام به تمکین دهد. لیکن زوجه چنانچه باکره باشد. می‌تواند به حق حبس خویش به‌جهت دریافت تمام مهریه استناد نماید.

 چه مواردی عذر موجه برای عدم تمکین زوجه محسوب می‌شود؟

  • زوج در دوره عادت ماهانه یا دوره نفاس باشد.
  • زوج مبتلا به امراض مقاربتی شده باشد.
  • حق حبس زوجه باکره
  • زوجه اثبات نماید که بودنش در منزل زوج موجب خوف ،ضرر بدنی، مالی یا شرافتی باشد.
  • عدم تهیه منزل مناسب شأن زوجه و اثاث البیت

دفتر حقوقی امانت با سابقه بسیار زیاد در دعاوی خانواده و با داشتن وکلای باتجربه در این زمینه آمادگی ارائه مشاوره و قبولی وکالت در چنین دعاوی را دارد پس با ما تماس بگیرید.

از مطالب دیگر هم دیدن فرمایید : راننده مسبب حادثه رانندگی ، الزام به تنظیم سند رسمی