حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1400

حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1400 مبلغ 26554950 ریال تعیین شده است که این مبلغ نسبت به سال قبل دارای افزایش 39 درصدی بوده است.

جدول حداقل حقوق و مزایای کارگران
ردیفشرحروزانه( ریال)ماهیانه(ریال)
1حداقل دستمز بر مبنای 30 روز88516526554950
2بن کارگری2000006000000
3حق مسکن1500004500000
4حق اولاد (برای هر فرزند)885162655495
5پایه سنوات466661399980

درخصوص سایر سطوح همان مبلغ حداقلی به علاوه یک مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه به میزان 2483550 ریال می باشد.

در صورتی که فرد دارای یک سال سابقه کار باشد و یا یک سال از آخرین دریافتی پایه سنوات ایشان در همان کارگاه گذشته باشد، پایه سنوات به ایشان تعلق خواهد گرفت.

حداقل حقوقحقوقحقوق کارگراندستمزد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.