بخشنامه بانک مرکزی درخصوص الزامات و تکالیف جدید ناظر بر صدور چک

  • تاکید بر ارائه دسته چک صرفا از طریق سامانه صیاد به متقاضیان واجد شرایط
  • ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک به مشتریان خارج از سامانه صیاد
  • تاکید بر لزوم درج کد یکتا دریافتی از سامانه صیاد بر روی هر برگه چک
  • تاکید بر لزوم دریافت کد رهگیری و درج آن بر روی گواهی عدم پرداخت چک های برگشتی
  • الزامی بودن درج «تاریخ اعتبار چک» با عبارت «صدور این برگه‌ چک حداکثر تا مورخ‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏- مجاز است.» بر روی هر برگه چک در مورد دسته چک هایی که از تاریخ 1399/10/20 به مشتریان تحویل داده می شود.
  • «تاریخ اعتبار چک»، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک است.
  • ممنوعیت پذیرش و کارسازی برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 1399/10/20 که در وجه حامل صادر شده‌اند
  • برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 1399/10/20 همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت‌نویسی را خواهند داشت.

چکدسته چک جدیدظهرنویسی چکقانین جدید صدور چک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.