امور ملکی

 امور اراضی، ملکی، منابع طبیعی

یکی از مسائل مشابهی که اکثر اشخاص در خصوص آن با مشکل مواجه هستند. و سوالات حقوقی زیادی دارند در زمینه امور ملکی می باشد. که حوزه وسیعی بوده و بررسی ابعاد آن نیاز به تخصص داشته و در صورت عملکرد اشتباه ممکن است که تبعات جبران ناپذیری را برای آنها به همراه داشته باشد.

دعوای ملکی

لذا قبل از هرگونه اقدامی در خصوص تنظیم قراردادهای حقوقی خرید و فروش، صلح، مشارکت در ساخت و پیش فروش و غیره بهتر است. از متخصصین در این زمینه مشورت حقوقی بگیرید و آگاهانه نسبت به تنظیم قراردادهای خویش اقدام فرمائید. همچنین در صورت بروز اختلافات یا قبل از آن می توانید با بهره مندی از مشاوره ها تخصصی در این زمینه حقوق خویش را حفظ نمائید.

بیشتر بخوانید: توضیحات کامل قوانین و مقررات ابطال سند

در مقاله حاضر به بیان تعدادی از امور ملکی می پردازیم:

1. الزام به تنظیم سند رسمی:

در صورتیکه ملکی را خریداری نموده اید. و فروشنده می بایست  نسبت به تنظیم سند به موجب قرارداد تنظیمی فی مابین اقدام نماید. و از تعهدات قراردادی خویش استنکاف می نماید شما می توانید با مشاوره حقوقی صحیح و به موقع اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهید.همچنین می توانید با عقد قرارداد وکالت با وکلای دادگستری پیگیری امور مربوطه را به وکیل واگذار نمائید.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از امور ملکیبیشتر بخوانید: 

2.الزام به پرداخت ثمن:

اگر ملک خویش را فروخته اید و خریدار از پرداخت ثمن آن خودداری می نمایند. یا اینکه در روز تنظیم سند در دفترخانه حاضر نمی گردد. شما می توانید بسته به مصلحت خویش و اختیارات درج شده  در مبایعه نامه اقدام نموده که بهتر است به منظور حفظ حقوق خویش و بهره مندی قبل از هرگونه اقدامی با وکلای متخصص مشورت یا پیگیری امور خود را به آنها واگذار نمائید. برای توضیح بهتر ممکن است شما بتوانید دعوی مطالبه ثمن معامله را مطرح نموده و یا به صلاحتان باشد. که دعوی اعلام فسخ معامله مطرح گردد.

3.قرارداهای مشارکت در ساخت:

در قرارداهای مشارکت در ساخت در صورتیکه طرفین به تعهدات خویش عمل نکنند اختلافات زیادی بوجود می آید و از آنجائی که معمولأ تعداد مالکین زیاد است ممکن است بین آنها نیز اختلافاتی بوجود آید که همین امر باعث تأخیر در ساخت وانجام تعهدات از سوی طرفین می باشد.

قرارداد مشارکت در ساخت از امور ملکیعدم انجام تعهد از سوی هریک از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت می تواند ضمانت اجراهای مختلفی را به همراه داشته باشد که در صورتیکه قرارداد مشارکت در ساخت بطور دقیق و حقوقی تنظیم شده باشد می تواند در حفظ حقوق آنها کمک شایانی نماید در غیر اینصورت بایستی برای حل و فصل اختلافات فی مابین به ضمانت اجراهای عام حقوقی مراجعه نمود و براساس آن تعیین تکلیف کرد. بنابراین بهتراست که در صورت اینکه قصد تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت را داریم از مشاوره حقوقی بهره مند و در صورت نیاز به طرح دعوی از وکلای متخصص در این خصوص استفاده کنیم.

بیشتر بخوانید: توضیحات بیشتر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

4.قراردادهای پیش فروش:

گاهی اوقات مالکین یا پیمانکار که نسبت به تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت اقدام نموده اند. قبل از تکمیل بنا به منظور تأمین نقدینگی یا هردلیل دیگری اقدام به فروش واحد ها می نمایند. که در صورت عدم تکمیل آن یا عدم پرداخت اقساط ثمن، اختلافات عدیده ای را برای طرفین به همراه خواهد آوردکه به منظور حل و فصل آن بهتر است با وکلای متخصص مشورت نمائید.

قرارداد های پیش فروش

5.دعوای تصرف عدوانی:

مطابق قوانین ایران تصرف عدوانی دو نوع می باشد. تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری.

در تصرف عدوانی حقوقی نیازی به احراز مالکیت قبلی متصرف نمی باشد. لیکن با توجه  به ماده  690 قانون مجازات اسلامی در تصرف کیفری باید احراز مالکیت صورت پذیرد.

برای پیگیری تصرف حقوقی باید به دادگاه دادخواست حقوقی داد اما برای تصرف کیفری صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم و صدور حکم رفع تصرف کافی می باشد.

 تصرف عدوانی کیفری جرم می باشد و در صورت اثبات جرم، شخص به یک ماه تا یک سال حبس محکوم می گردد. این نوع تصرف در اموال غیر منقول صورت می گیرد.

6.دعوای خلع ید از دعاوی امور ملکی

چنانچه  فردی غیر از مالک، ملکی دارای سند رسمی را مورد تصرف خویش قرار دهد، مالک اصلی ملک  می تواند در دادگاه جهت تخلیه ،دعوای خلع ید  اقامه  نماید. دعوای خلع ید زمانی ممکن است که خواهان دارای سند رسمی مالکیت باشد. و درصورتی که ملک ثبت نشده باشد ابتدائا مالک باید مالکیت خود را اثبات نماید. دعوای خلع ید یکی از دعاوی امور ملکی به حساب می آید.

دعوی خلع ید از دعاوی امور ملکیبیشتر بخوانید: توضیحات تکمیلی خلع ید و وضع ید

7. دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق

زمانی که فردی بدون اینکه ملک شما را مورد تصرف قرار دهد ، مانع استفاده شما از آن شود. می توانید دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق در دادگاه مطرح نمایید. که ابتدائا برای اقامه دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق، شما باید سندی داشته باشید که مالکیت و سابقه تصرف شما را اثبات نماید.

8. دعوای الزام به فک رهن از دعاوی امور ملکی

 در عقد رهن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. الزام به فک رهن در واقع موجب انحلال عقد رهن می شود.

زمانی که فردی ملکی را نزد بانک یا شخصی در رهن می گذارد ، پس از آنکه دین خود را پرداخت نمود . آن کسی که مال  در نزد ایشان رهن می باشد اقدام به فک رهن نکند. راهن ( رهن دهنده) باید علیه مرتهن ( رهن گیرنده)  اقامه دعوای الزام به فک رهن کند. همچنین از زمانی که مرتهن ازانجام فک رهن خودداری نماید. ید ایشان از حالت امانی به ضمانی تبدیل می شود.  و راهن نیز می‌تواند دادخواستی تحت عنوان «الزام به فک رهن» و پرداخت اجرت‌ المثل ایام عدم فک رهن تنظیم کند.

9. دعوای فروش ملک مشاع از دعاوی امور ملکی

فروش ملک مشاع مستلزم رضایت تمامی مالکان می باشد. هر یک از شرکاء اختیار مراجعه به دادگاه صالح  و درخواست فروش ملک مشاع را دارا می باشند. و پس از بررسی و رسیدگی دادگاه به درخواست و دلایل فرد متقاضی مجوز فروش ملک مشاع را صادر می نماید.

مطالب مرتبط : تنظیم قرارداد های داخلی و خارجیرأی وحدت رویه شماره ۸۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور